مشخصات محصول

CLASSIC

تولید شده از کائوچوی طبیعی (لاتکس)
آغشته به روغن سیلیکون به عنوان روان کننده 
ساده، شفاف و بدون رنگ افزوده و اسانس
دارای نوک ذخیره ای در سر کاندوم برای امنیت بیشتر

مشخصات محصول

DELAY

تولید شده از کائوچوی طبیعی (لاتکس)

آغشته به روغن سیلیکون به عنوان روان کننده

آغشته به ژل تأخیری (لیدوکائین) جهت افزایش طول مدت روابط جنسی و ایجاد لذت مضاعف

رنگی و دارای اسانس

دارای نوک ذخیره ای در سر کاندوم برای امنیت بیشتر

مشخصات محصول

RAINBOW

تولید شده از کائوچوی طبیعی (لاتکس)

آغشته به روغن سیلیکون به عنوان روان کننده

دارای اسانس منحصر به فرد با رنگ افشانه ای و ایجاد حسی هیجانی و تکرار ناپذیر

دارای نوک ذخیره ای در سر کاندوم برای امنیت بیشتر

مشخصات محصول

BARBED

تولید شده از کائوچوی طبیعی (لاتکس)

آغشته به روغن سیلیکون به عنوان روان کننده

دارای حلقه ها و نقطه های خاردار جهت افزایش تحریک فیزیکی در بانوان

رنگی و دارای اسانس

دارای نوک ذخیره ای در سر کاندوم برای امنیت بیشتر

مشخصات محصول

POMEGRANATE

تولید شده از کائوچوی طبیعی (لاتکس)

آغشته به روغن سیلیکون به عنوان روان کننده

رنگی و دارای اسانس

حاوی ژل انار با خاصیت تنگ کنندگی محیط واژن و همچنین مناسب برای استفاده بعد از زایمان

دارای نوک ذخیره ای در سر کاندوم برای امنیت بیشتر