مشخصات محصول

Color Aroma

کاندوم کلاسیک

در بسته بندی 12 عددی

آغشته به روغن سیلیکون و بسیار چرب و روان

دارای رنگها و اسانسهای طبیعی و متنوع

دارای تیوب ژل تأخیری

دارای نوک ذخیره ای در سر کاندوم جهت امنیت بیشتر

مشخصات محصول

Classic

کاندوم کلاسیک

در بسته بندی 12 عددی

بسیار چرب و روان

ساده و بی رنگ

نوک ذخیره در سر کاندوم برای امنیت بیشتر

مشخصات محصول

Color Aroma Delay Plus

کاندوم کلاسیک

در بسته بندی 12 و 3 عددی

دارای رنگ های متنوع و اسانسهای طبیعی

آغشته به روغن سیلیکون

آغشته به ماده فوق العاده تأخیری

مشخصات محصول

Color Aroma

کاندوم رنگی

در بسته بندی 12 عددی

بسیار چرب و روان

دارای رنگ های زیبا و اسانسهای معطر

دارای نوک ذخیره در سر کاندوم برای امنیت بالا و راحتی بیشتر

مشخصات محصول

Delay

کاندوم تأخیری

در بسته بندی 12 عددی

دارای رنگ های متنوع و اسانسهای طبیعی

آغشته به روغن سیلیکون

دارای 5 عدد ساشه حاوی ژل تأخیری

مشخصات محصول

Color Aroma Plus

کاندوم رنگی+

در بسته بندی 12 عددی

دارای رنگ های متنوع و اسانسهای متنوع

آغشته به روغن سیلیکون

دارای یک عدد تیوپ ژل روان کننده

دارای یک عدد تیوپ ژل تأخیری

دارای نوک ذخیره ای در سر کاندوم


				
مشخصات محصول

+Ribbed Dotted Delay

کاندوم تأخیری نقطه دار+

در بسته بندی 12 عددی

دارای رنگ های شاد و اسانسهای خوشبو

آغشته به روغن سیلیکون بسیار چرب و روان

دارای 3 عدد ساشه ژل تأخیری

دارای 2 عدد ساشه ژل لوبریکانت


				
مشخصات محصول

Ribbed Dotted Delay

کاندوم تأخیری نقطه دار

در بسته بندی 12 و 3 عددی

دارای خارهای نقطه ای و خطی

دارای رنگ های متنوع

آغشته به روغن سیلیکون

دارای 5 عدد ساشه حاوی ژل تأخیری