مشخصات محصول

CLASSIC

کاندوم کلاسیک

در بسته بندی 12 عددی

ساخته شده از بهترین کیفیت لاتکس طبیعی

دارای رنگهای زیبا و اسانسهای معطر

بسیار چرب و روان

شفاف و نرم

منبع ذخیره در سر کاندوم برای امنیت بالاتر و راحتی بیشتر

مشخصات محصول

CLASSIC

کاندوم کلاسیک

در بسته بندی 12 عددی

ساخته شده از بهترین کیفیت لاتکس طبیعی

بسیار چرب و روان

شفاف و نرم

منبع ذخیره در سر کاندوم برای امنیت بالاتر و راحتی بیشتر

مشخصات محصول

Extra Safe

کاندوم Extra Safe

در بسته بندی 12 عددی

ساخته شده از بهترین کیفیت لاتکس طبیعی

دارای رنگهای زیبا و اسانسهای معطر

خاردار بسیار چرب و روان

منبع ذخیره در سر کاندوم برای امنیت بالاتر و راحتی بیشتر

مشخصات محصول

Delay

کاندوم تأخیری

در بسته بندی 12 عددی

ساخته شده از بهترین کیفیت لاتکس طبیعی

دارای رنگهای زیبا و اسانسهای معطر

بسیار چرب و روان

شفاف و نرم

منبع ذخیره در سر کاندوم برای امنیت بالاتر و راحتی بیشتر

مشخصات محصول

Mint

کاندوم نعنا

در بسته بندی 12 عددی

ساخته شده از بهترین کیفیت لاتکس طبیعی

دارای رنگهای زیبا و اسانس نعنا

بسیار چرب و روان

شفاف و نرم

منبع ذخیره در سر کاندوم برای امنیت بالاتر و راحتی بیشتر

مشخصات محصول

Fruity

کاندوم میوه ای

در بسته بندی 12 عددی

ساخته شده از بهترین کیفیت لاتکس طبیعی

دارای رنگهای زیبا و اسانسهای میوه

بسیار چرب و روان

شفاف و نرم

منبع ذخیره در سر کاندوم برای امنیت بالاتر و راحتی بیشتر