مشخصات محصول

DELAY

کاندوم تأخیری

در بسته بندی 12 و 3 عددی

دارای رنگ و رایحه معطر

آغشته به ژل لیدوکائین جهت ایجاد تأخیر و کنترل روابط جنسی

نوک ذخیره ای در سر کاندوم برای امنیت بیشتر

مشخصات محصول

CLASSIC

کاندوم ساده

در بسته بندی 12 و 3 عددی

با رنگ طبیعی همراه با عصاره توت فرنگی

نوک ذخیره ای در سر کاندوم برای امنیت بیشتر

مشخصات محصول

OILY

کاندوم روغنی

در بسته بندی 12 و 3 عددی

با رنگ طبیعی همراه با عصاره نارگیل

بسیار چرب و شفاف

نوک ذخیره ای در سر کاندوم برای امنیت بیشتر

مشخصات محصول

POMEGRANATE

کاندوم تنگ کننده

در بسته بندی 12 و 3 عددی

دارای رنگ و اسانس

آغشته به ژل انار با ویژگی تنگ کنندگی و جمع کنندگی محیط واژن

نوک ذخیره ای در سر کاندوم برای امنیت بیشتر

مشخصات محصول

DELAY PLUS

کاندوم تأخیری ویژه

در بسته بندی 12 و 3 عددی

دارای رنگ و عصاره نعنا با خاصیت خنک کنندگی

دارای حلقه ها و دکمه های خاردار برای لذت بیشتر

آغشته به ژل لیدوکائین جهت ایجاد تأخیر و کنترل روابط جنسی

نوک ذخیره ای در سر کاندوم برای امنیت بیشتر

مشخصات محصول

DOTTED

کاندوم خاردار

در بسته بندی 12 و 3 عددی

دارای رنگ و اسانس

همراه با حلقه ها و دکمه های خاردار برای لذت بیشتر

نوک ذخیره ای در سر کاندوم برای امنیت بیشتر

مشخصات محصول

MIX

کاندوم تأخیری ویژه

در بسته بندی 12 و 3 عددی

دارای رنگ و عصاره نعنا با خاصیت خنک کنندگی

دارای حلقه ها و دکمه های خاردار برای لذت بیشتر

آغشته به ژل لیدوکائین جهت ایجاد تأخیر و کنترل روابط جنسی

نوک ذخیره ای در سر کاندوم برای امنیت بیشتر

مشخصات محصول

CHOCOLATE

کاندوم خاردار

در بسته بندی 12 و 3 عددی

دارای رنگ و اسانس

همراه با حلقه ها و دکمه های خاردار برای لذت بیشتر

نوک ذخیره ای در سر کاندوم برای امنیت بیشتر