مشخصات محصول

RUBEX

کاندوم سِیف

در بسته بندی 12 و 3 عددی

دارای رنگ و اسانس

با رایحه معطر و دلپذیر شکلات که سبب افزایش میل جنسی برای زوجین می گردد.


				
مشخصات محصول

RUBEX

کاندوم کلاسیک

در بسته بندی 12 و 3 عددی

با رایحه معطر و دلپذیر یاس که سبب افزایش میل جنسی برای زوجین می گردد.

مشخصات محصول

RUBEX

کاندوم تأخیری+

در بسته بندی 12 و 3 عددی

حاوی ژل تأخیری در داخل کاندوم، جهت کنترل زمان تحریک جنسی و کمک در تأخیر آن می باشد.

دارای خارهای حلقوی و نقطه ای دارای رنگ و اسانس طبیعی با رایحه معطر و دلپذیر

مشخصات محصول

RUBEX

کاندوم تأخیری

در بسته بندی 12 و 3 عددی

حاوی ژل تأخیری در داخل کاندوم، جهت کنترل زمان تحریک جنسی و کمک در تأخیر آن می باشد.

دارای رنگ و اسانس طبیعی با رایحه معطر و در عین حال بسیار چرب و روان می باشد.

مشخصات محصول

RUBEX

کاندوم میکس

در بسته بندی 12 و 3 عددی

حاوی ژل تأخیری در داخل کاندوم، جهت کنترل زمان تحریک جنسی و کمک در تأخیر آن می باشد.

دارای خارهای حلقوی و نقطه ای دارای رنگ و اسانس طبیعی با رایحه معطر و دلپذیر یاس

مشخصات محصول

RUBEX

کاندوم تنگ کننده

در بسته بندی 12 و 3 عددی

جمع کنندگی (قابض) که در نهایت تنگ شدن محیط واژنال را به همراه دارد.

دارای رنگ و اسانس طبیعی با رایحه معطر و در عین حال بسیار چرب و روان می باشد.