تماس با ما

اطلاعات تماس
نظرات، پیشنهادات و انتقادات

کاربران، بازدید کنندگان و مشتریان گرامی می توانند از طریق فرم موجود نظرات، پیشنهادات و یا انتقادات خود را در زمینه فعالیت های شرکت کیهان بد ارسال نمایند.