دیدگاه ما

عکس گالری
دیدگاه شرکت کیهان بُد
ما معتقدیم که در وهله اول در برابر همه کسانی که فرآورده های ما را مصرف میکنند مسﺋول هستیم
دیدگاه ما

ما معتقدیم که در وهله اول در برابر همه کسانی که فرآورده های ما را مصرف میکنند مسئول هستیم.

فرآورده های ما همواره باید از مواد اولیه تا محصول نهایی از مرغوب ترین کیفیت برخوردار باشند.

ما خود را در بربر جامعه ای که در آن زندگی میکنیم مسئول می دانیم، ما باید به سهم خود با حمایت از نیکوکاری و نوع دوستی از شهروندان خوب جامعه باشیم.

ما باید همواره بکوشیم که قیمت این فرآورده ها را پایین بیاوریم ،سفارشات باید به فوریت و با دقت نظر بالا آماده شوند.

خود را در برار کسانی که با ما کار می کنند مسئول می دانیم، مردان و زنانی که در کارخانه و دفاتر با ما همکاری می کنند باید از نظر شغلی احساس امنیت داشته باشند، دستمزدها بایدعادلانه وکافی باشد، مدیران آنها باید منصف باشند به شکایات و پیشنهادهای کارکنان به طور سازمان یافته رسیدگی شود.

برای هر کس که لیاقت داشته باشد باید فرصت پیشرفت فراهم شود و با اشخاص باید به صورت فردی عمل شود و شان و شایستگی آن ها رعایت شود.

ما باید در ارتقا و بهبود جامعه مدنی ،بهداشت ، آموزش ، سهیم و شریک باشیم و جامعه را از فعالیت های خود آگاه کنیم.

ما باید کار پژوهش را دنبال نماییم و برنامه های تکاپو جویانه تنطیم کنیم ،دستگاه ها و خط های جدید بسازیم ، فر اورده های جدید و متنوع تولید کنیم برنامه های جدید برای فروش تدارک ببینیم، باید افکار نو را به محک تجربه بیازماییم.

ما متکی به خداوند بزرگ هستیم تا به یاری او این وظایف و تعهدات رابه بهترین صورت انجام دهیم.

این شرکت هدف خود را بر پایه ارتقای سیستم و تجهیزات موجود گذاشته و با استفاده از تخصص، تعهد، تجربه و دانش نوین، اقدام به تولید انواع محصولات بر پابه لاتکس (کائوچوی طبیعی) از جمله کاندوم، دستکش معاینه، دستکش جراحی و خانگی نموده است.

نام و نام خانوادگی
مدیرعامل

این شرکت هدف خود را بر پایه ارتقای سیستم و تجهیزات موجود گذاشته و با استفاده از تخصص، تعهد، تجربه و دانش نوین، اقدام به تولید انواع محصولات بر پابه لاتکس (کائوچوی طبیعی) از جمله کاندوم، دستکش معاینه، دستکش جراحی و خانگی نموده است.

نام و نام خانوادگی
مدیرعامل

این شرکت هدف خود را بر پایه ارتقای سیستم و تجهیزات موجود گذاشته و با استفاده از تخصص، تعهد، تجربه و دانش نوین، اقدام به تولید انواع محصولات بر پابه لاتکس (کائوچوی طبیعی) از جمله کاندوم، دستکش معاینه، دستکش جراحی و خانگی نموده است.

نام و نام خانوادگی
مدیرعامل

این شرکت هدف خود را بر پایه ارتقای سیستم و تجهیزات موجود گذاشته و با استفاده از تخصص، تعهد، تجربه و دانش نوین، اقدام به تولید انواع محصولات بر پابه لاتکس (کائوچوی طبیعی) از جمله کاندوم، دستکش معاینه، دستکش جراحی و خانگی نموده است.

نام و نام خانوادگی
مدیرعامل

ما معتقدیم که در وهله اول در برابر همه کسانی که فرآورده های ما را مصرف میکنند مسئول هستیم.

فرآورده های ما همواره باید از مواد اولیه تا محصول نهایی از مرغوب ترین کیفیت برخوردار باشند.

ما خود را در بربر جامعه ای که در آن زندگی میکنیم مسﺋول می دانیم ،ما باید به سهم خود با حمایت از نیکوکاری و نوع دوستی از شهروندان خوب جامعه باشیم.

ما باید همواره بکوشیم که قیمت این فرآورده ها را پایین بیاوریم ،سفارشات باید به فوریت و با دقت نظر بالا آماده شوند.

خود را در برار کسانی که با ما کار می کنند مسﺋول می دانیم، مردان و زنانی که در کارخانه و دفاتر با ما همکاری می کنند باید از نظر شغلی احساس امنیت داشته باشند، دستمزدها بایدعادلانه وکافی باشد، مدیران آنها باید منصف باشند به شکایات و پیشنهادهای کارکنان به طور سازمان یافته رسیدگی شود.

برای هر کس که لیاقت داشته باشد باید فرصت پیشرفت فراهم شود و با اشخاص باید به صورت فردی عمل شود و شان و شایستگی آن ها رعایت شود.

ما باید در ارتقا و بهبود جامعه مدنی ،بهداشت ، آموزش ، سهیم و شریک باشیم و جامعه را از فعالیت های خود آگاه کنیم.

ما باید کار پژوهش را دنبال نماییم و برنامه های تکاپو جویانه تنطیم کنیم ،دستگاه ها و خط های جدید بسازیم ، فر اورده های جدید و متنوع تولید کنیم برنامه های جدید برای فروش تدارک ببینیم، باید افکار نو را به محک تجربه بیازماییم.

ما متکی به خداوند بزرگ هستیم تا به یاری او این وظایف و تعهدات رابه بهترین صورت انجام دهیم.