روش مراقبت از کاندوم

By 0
755
روش مراقبت از کاندوم
روش مراقبت از کاندوم

هنگام استفاده از کاندوم از مواد چرب کننده که دارای چربی یا روغن باشد مانند کرم پوست و مرطوب کننده ها وازلین و غیره استفاده نکنید.

در صورت نیاز از مواد چرب کننده ای که به همین منظور تهیه گردیده استفاده نمایید.

کاندوم ها را دریک محل خشک و خنک دور از نور خورشید نگهداری نمایید گرما می تواند باعث خراب شدن کاندوم شود.

بسته حاوی کاندوم را با دقت و به آرامی باز نمایید.

کاندوم ممکن است در تماس با ناخن یا وسایلی مثل انگشتر ، زیپ و سگک پاره شود لفاف پوششی مرغوب از جنس ماده ای است که به آسانی پاره می شود. برای پاره کردن لفاف از قیچی یا سایر اشیا تیز استفاده نکنید.

(از هر کاندوم فقط یک بار استفاده کنید)

54321
(0 votes. Average 0 of 5)