Kayhan Bod co.

(Private Equity)

اولین تولید کننده کاندوم در کشور، خاورمیانه و غرب آسیا بوده و طی ۲۵ سال فعالیت با خود همواره تلاش نموده با به روزرسانی و نوآوری در بخش های مختلف تحقیقاتی و صنعتی در فتح قله های علم و دانش کوشا بوده و سهم خود را در رشد و ارتقا صنعت و ایجاد اشتغال در میهن عزیزمان ایفاء نماید.

ابزار صحیح

همواره پیشگیری کم هزینه تر از درمان است.

سلامت

به ریسکهایی که ممکن است سلامت شما را به خطر بی اندازند فکر کنید

تصمیم بگیرید

اجتناب از رفتارهای پر خطر

زندگی سالم

مهارتهای زندگی سالم

Kayhan Bod

Contact us to purchase a product or have any questions about the product!

Contact us Contact us Contact us
0%
سخت کوش
0%
کسب مهارت
0%
سخت کوش
0%
کسب مهارت